“STAY HERE” by Olga Mankovskaya

Credits:

Wardrobe Stylist: Egor Semenov
Assistant: Ashraf Ftieh
Hair & Makeup: Master_margarita_
Hair Stylist: Galina Kachalova
Female Model: Nastya Lebedintseva
Photographer/Retoucher: Olga Mankovskaya

Leave a Reply