“Checker Check” by Alina Mikhalkovich

Credits:

Photographer: Alina Mikhalkovich
Stylist/Fashion Designer: Kate Vedovka
Female Model: Natalya Chernyakova @Blanc Models
Hair Stylist: Nadya Vygovskaya
Makeup Artist: Olga Gurinovich
Female Model: Katia @blancmodelagency
Female Model: Liza Evstratovskaya @blancmodelagency

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *