Photographer Qian Wang presents fashion editorial “Go Ashore” featuring ËnIMMORT, LE 20 MARS & Nicole Hon Paris

Spread the love

top:ËnIMMORT @enimmort_ 
skirt: Nicole Hon Paris @nicolehonparis

Photo: Wang Qian @a_a_andy8793

MUA&Hair: Xiaoyuan Yang  @xiaooooyuan

Model: Wu You @uuuu_wu